Wat is BGL?


Deelnemers in de dagbesteding

Buiten Gewoon Leren-Digitaal is het digitale leerplatform van Landzijde dat deelnemers de mogelijkheid biedt zich verder te ontwikkelen. Cursussen en leerprogramma’s zijn aangepast aan de verschillende niveaus van onze deelnemers, waardoor er voor ieder-wat-wils-is: zowel algemeen vormende cursussen (Nederlands, rekenen, biologie etc) als beroepsmatige cursussen (trekkerrijbewijs, bosmaaien, dierverzorging etc)


Sommige kinderen/jongeren kunnen niet (meer) naar school

Stichting Landzijde, een organisatie waar meer dan 100 zorgboerderijen in Noord Holland aangesloten zijn, krijgt vanuit onderwijs en jeugdzorg steeds vaker jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar aangemeld voor dagbesteding. Dit zijn jongeren die niet meer naar school durven, kunnen, willen of mogen en waar geen passend onderwijs voor gevonden kan worden (de zgn. thuiszitters). Landelijk gaat het hier om zo’n 10.000 kinderen/jongeren.

Landzijde kan deze dagbesteding heel goed bieden, maar eigenlijk willen wij dit niet. Dagbesteding is geen duurzaam antwoord op de problematiek van deze jongeren. Zij hebben méér nodig! Zij hebben onderwijs nodig! Zij moeten leren rekenen, lezen en schrijven, maar ook leren samenwerken, de wereld ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Zodat zij ook perspectief op werk kunnen krijgen.

Daarom heeft Landzijde, samen met partners uit het onderwijs, de (jeugd)zorg en gemeenten, de afgelopen tijd geïnvesteerd in het programma “Buiten Gewoon Leren” – onderwijs, werktraining en en werktoeleiding op de zorgboerderij voor jongeren die niet meer naar school kunnen. Als een leerling nog leerplichtig is kan aanmelding alleen door de school van herkomst ism. het samenwerkingsverband.

Herman Stuurman is de bedenker en ontwikkelaar van BGL-digitaal. Hij ontwikkelt nieuwe cursussen en monitort de vorderingen van de deelnemers. Hij verzorgt de inschrijvingen, de uitslagen van de tussentoetsen en examens en houdt de behaalde certificaten bij.  email; Herman@landzijde.nl

Om nieuwe deelnemers in het begin goed te kunnen begeleiden en ondersteunen kunnen jullie vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de diensten van Josien Stringer. Zij is als onderwijskundige al enige tijd betrokken bij het project Buiten Gewoon Leren, en zal jullie contactpersoon zijn voor vragen en opmerkingen. Zij kan desgewenst ook bij jullie op de boerderij langskomen om mee te kijken bij problemen.             email; Josien@Landzijde.nl                        telefoon    ; 0299 748110

 

 


Op dit moment zijn er:

416 Certificaten uitgedeeld   waarvan  

100 Certificaten voor landzijde cursussen. 

15 deelnemers hebben daarna een officieel diploma gehaald. Hiervan heeft 1 deelnemer de praktijkverklaring bij het Clusius College gehaald


Er zijn 36 deelnemers terug gegaan naar onderwijs en 5 deelnemers zijn doorgestroomd naar werk.

Op dit moment zijn er 187 deelnemers